Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 8.12.2021
1 EUR1,13 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,59 PLN (+0,01)
1 EUR25,47 CZK (+0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

on-line kniha Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie je komplexným spracovaním problematiky nehnuteľností z pohľadu bytových a nebytových priestorov. Získate kompletný prehľad o problematike vlastníctva a nájme nehnuteľností, o správe, prevádzke a opravách bytových a nebytových priestorov, ale aj dôležité informácie ako riešiť daňové a účtovné aspekty nehnuteľností. Dočítate sa o formách a jednotlivých spôsoboch nadobúdania vlastníctva. On-line kniha je svojím obsahom a vzormi zmlúv praktickou pomôckou nielen pre právnické, ale aj fyzické osoby.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuality – upozornenie na aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa nebytových a bytových priestorov,
 • Vlastníctvo nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov – právna úprava vlastníctva nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, spôsoby nadobúdania vlastníctva, katastrálne konanie, ochrana vlastníckeho práva, práva vlastníka nehnuteľnosti, vecné bremená, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, exekučné konanie,
 • Nájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov – nájom nebytových priestorov, nájom bytu,
 • Správa a prevádzka bytových domov – výkon správy bytového domu správcom, prevádzka bytových domov, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako správca domu, v ktorom byty alebo nebytové priestory sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb,
 • Opravy a obnova bytových domov – štátny fond rozvoja bývania, obnova budov, vlastník stavby, udržiavacie práce, zatepľovanie bytovej budovy, obnova bytovej budovy, odstránenie systémových porúch, energetická hospodárnosť budovy, tepelnotechnické požiadavky, energetický certifikát,
 • Daňové aspekty – daň z príjmov, daň z nehnuteľností,
 • Účtovné aspekty – účtovníctvo v bytovom dome,
 • Bytové družstvá – charakteristika bytového družstva, orgány bytového družstva, členstvo v bytovom družstve,
 • Otázky a odpovede – sekcia obsahuje riešenie problémov priamo z praxe,
 • Videočlánky – videá zamerané na problematiku nebytových a bytových priestorov.

Čo je nové v on-line knihe?

 • Predkupné právo
 • Vecné bremená
 • Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
 • Vzor žiadosti o zľavu z nájomného
 • Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
 • Vzor zmluvy o výkone správy
 • Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Daň z pozemkov
 • Novela Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2021
 • Novela Stavebného zákona od 1.1.2019
 • Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.11.2018
 • Výpoveď zmluvy o zabezpečení dodávky, montáže, správy a údržby merača studenej vody vlastníkom bytu
 • Údržba pozemkov okolo bytových domov

Čo získate s on-line knihou?

 • 365-dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti nebytových a bytových priestorov,
 • prehľad legislatívnych zmien vo forme článkov,
 • prístup k videám,
 • vysvetlenie a odporúčania, ako postupovať pri práci v problematike nehnuteľností,
 • vyhľadávanie v článkoch podľa zadaného kľúčového slova,
 • bezplatný odpovedný servis na Vaše otázky, 
 • vzory zmlúv

Autorský kolektív

JUDr. Július Fíger – vedúci autor príručky
Po absolvovaní Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe (v r. 1955) pôsobil do r. 1992 ako prokurátor, z toho od r. 1958 na generálnej prokuratúre. Do r. 1971 sa špecializoval na problematiku dodržiavania právnych predpisov o hospodárení s bytmi, stavebného poriadku a správneho poriadku. V rokoch 1992 – 1994 bol vedúcim sekretariátu ministerky spravodlivosti SR a poradcom podpredsedníčky vlády SR pre legislatívu. V tomto období sa podieľal na prácach týkajúcich sa vypracovania programu aproximácie práva Slovenskej republiky k právu Európskej únie. Od r. 1999 je advokátom. Je členom redakčnej rady Justičnej revue. Zameriava sa na problematiku uplatňovania predpisov občianskeho práva o vlastníctve a užívaní bytov a nebytových priestorov, a predpisov správneho (administratívneho) práva, vrátane preskúmavania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v súdnom konaní.
Ďalší autori

 • Mgr. Mária Genzorová
 • JUDr. Viktória Nagyová Tenkač
 • JUDr. Lucia Danišovičová
 • JUDr. Martin Priecel
 • JUDr. Jana Polakovičová
 • Ing. Peter Pittner
 • prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 • JUDr. Mária Malíková
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Jana Vršková
 • JUDr. Alena Kseňáková
 • JUDr. Martina Jenčová

 

Spokojní zákazníci online knihy

"Touto cestou by som rád vyjadril poďakovanie redakčnému týmu za časť knihy zameranej na správu bytových domov. Našiel som tu viacero potrebných informácií, ktoré ako správca využívam každodenne v praxi."
Igor L., Banská Bystrica

"Musím konštatovať, že kniha je prehľadne spracovaná a pokrýva širokú oblasť problematiky bytových a nebytových priestorov."
Natália V., Ružomberok

"Veľmi mi uľahčili prácu vzory upravujúce nájom nehnuteľností a v neposlednom rade by som tiež vyzdvihol odpovedný servis, prostredníctvom ktorého som neraz získal návod, ako postupovať pri riešení problémov."
Michal S., Bratislava

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: