Input:

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

12.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.2.1 Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Okresný súd ....................................................................

V ......................................................... dňa.....................

ŽALOBA

Žalobca

Meno a priezvisko: ......................................

Bydlisko: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................

Štátne občianstvo: ......................................

Telefonický kontakt: ...................................

mailová adresa: ............................................

a

Žalovaná

Meno a priezvisko: ....................................

Bydlisko:


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: