Input:

Účtovníctvo v bytovom dome

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Účtovníctvo v bytovom dome

Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová


Na správu bytového domu si vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu zriadiť podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

  • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo

  • uzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - správca, ktorým môže byť aj bytové družstvo,

  • správne, ak ho právnická osoba (= účtovná jednotka) vedie podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov,

  • úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období, ktorým je spravidla kalendárny rok, prípadne hospodársky rok, v účtovných knihách všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, zverejnila údaje podľa § 23d, uložila dokumenty podľa § 23a a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.

  • preukázateľné, ak všetky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: