Input:

Súhlas vlastníkov bytov so stavebnými úpravami

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.13 Súhlas vlastníkov bytov so stavebnými úpravami

Jana Madajová


Na poslednom zasadnutí SVB Kriváň Tatranská Štrba sa prejednávalo odstránenie statických porúch logií. Na financovanie by sme si uplatnili štátnu dotáciu vo výške 70% nákladov. Na schôdzi nebolo prítomných 2/3 vlastníkov bytov, ale len nadpolovičná väčšina a aj z toho bol jeden vlastník proti (lebo on má už 16 rokov loggiu zasklenenú a nechce ju porušiť, pričom tvrdí, že loggia je jeho vlastníctvom, hoci v kúpnej zmluve nie je plocha loggie započítaná). Keďže nechceme mať v budúcnosti problém s realizáciou jednotného riešenia zasklenia loggií a aj problém s čerpaním štátnej dotácie, obraciam sa na Vás o radu ako ďalej postupovať. Môžeme to riešiť písomným hlasovaním (súhlasom)? A keď áno, ako to formulovať ?

Nadpolovičná väčšina vlastníkov naozaj nie je postačujúca, je potrebný súhlas 2/3 vlastníkov. Je možné to realizovať písomným hlasovaním, ktoré musí byť schválené na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, ak nie je taká účasť, následne po hodine nadpolovičnou

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: