Input:

Prenájom nehnuteľnosti a odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Prenájom nehnuteľnosti a odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb

Ing. Juraj Válek, PhD.; Ing. Peter Horniaček, Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál

Ak platiteľ poskytuje nájom oslobodený od dane a zároveň aj nájom zdanený, tzn. pre zdaniteľné osoby, ktorým sa platiteľ rozhodol nájom zdaniť, bude musieť na vstupe z kúpených tovarov a služieb na účely týchto nájmov krátiť koeficientom. S účinnosťou od 1. januára 2019 nájom nehnuteľností určených na bývanie (byt, rodinný dom, apartmán alebo ich časť) je povinný platiteľ dane fakturovať s oslobodením od dane, bez ohľadu na postavenie nájomcu (zdaniteľná, resp. nezdaniteľná osoba).

Ak platiteľ dane poskytuje nájom nehnuteľnosti, ktorá nie je určená na bývanie nezdaniteľným osobám, a zároveň aj zdaniteľným osobám, potom je nájom nehnuteľnosti pre nezdaniteľné osoby oslobodený od dane z pridanej hodnoty a pre zdaniteľné osoby sa platiteľ môže rozhodnúť nájom zdaniť. Ak platiteľ dane poskytuje nájom nehnuteľnosti s oslobodením, ako aj bez oslobodenia od dane pre zdaniteľné osoby bude pri odpočítaní vstupnej dane z prijatých tovarov a služieb vychádzať z koeficientu. Pri výpočte koeficientu postupuje platiteľ dane podľa § 50 zákona č.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: