Input:

OP Ľudské zdroje: Usmernenie k výzve Dostupné bývanie s prvkami housing first

6.5.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first verzia 1.0.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first verzia 1.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30.04.2021. 

 Usmernenie RO k implementácii výzvy

Príloha 1. k usmerneniu 

Príloha 2. vzor tabulky k pracovným úväzkom 

Príloha 3. vzor plnej moci


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: