Input:

NR SR: Štát bude viac motivovať žiadateľov k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb

6.5.2021, Zdroj: SITA

Štát bude viac motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb. Umožní to novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) z dielne koaličných poslancov, ktorú dnes schválila Národná rada SR. Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, poslanci navrhli prostredníctvom novely zákona zaviesť nové opatrenia, ktorých cieľom je priniesť v danej oblasti pozitívne zmeny.

V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o zriaďovanie zariadení sociálnych služieb sa má rozšíriť forma obstarania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia sociálnych služieb, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynuli viac ako tri roky. Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: