Input:

Novela zákona č. 1821993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1.11.2018 a 1.1.2019

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:02:09

Novela č. 283/2018 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pod číslom 283/2018 Z. z.. Deklarovaným cieľom novely je predovšetkým zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu obomi zákonnými formami ktorými sú správca a spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Novela zavádza do zákona nové pojmy a ich definície, pričom jej úlohou je zjednodušiť a spresniť niektoré výrazy a postupy v súvislosti s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: