Input:

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku

6.5.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od 1. mája 2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva.

Prehľad zmien: 

Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou.
Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presúva z notárov na súdy.
Táto zmena prišla aj ako reakcia na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu tzv. vydržania boli špekulatívne prevádzané pozemky, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani len netušili.
Novinkou preto je aj povinnosť zverejniť informácie (vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia) o tom, že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, a takýmto spôsobom zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. Nebude tak už možné potvrdiť vydržanie len na základe jednostranného vyhlásenia bez publicity a v krátkom čase.
Ten, kto má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: