Input:

Merače tepla a povinnosť ich inštalovania

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.15 Merače tepla a povinnosť ich inštalovania

JUDr. Gabriel Almáši

Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel

spol. s.r.o.


Platí pre vlastníkov bytov v bytových domoch povinnosť mať nainštalované pomerové merače tepla do konca roka 2016? Aký zákon (paragraf) to prikazuj? V prípade že je to povinnosť vlastníkov bytov plynúca zo zákona, čo ak väčšina vlastníkov bytov bude striktne proti meračom tepla ?

Napríklad: Na bytovom dome prebehlo písomne hlasovanie, kde vlastníci bytov neodsúhlasili inštaláciu meračov tepla z toho dôvodu, že je to pre bytový dom nákladovo neefektívne.

Vlastníci bytov v bytových domoch majú povinnosť do konca roka 2016 mať nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla. Povinnosť sa má týkať najmä domácností v bytových domoch s vlastným zdrojom tepla, čiže domových kotolní, ktoré dosiaľ nemali nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla. Naopak povinnosť nevzniká vlastníkom, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500 m2.

Uvedenú povinnosť upravuje § 18 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, ktorý znie:

„Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní

a. zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy

1. obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,

2. obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla, ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne,

3. alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel podľa prvého bodu alebo pomerových rozdeľovačov tepla podľa druhého bodu nie je nákladovo efektívne.

a. oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby,

b.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: