Input:

Komplexná obnova budov po roku 2016 a 2021

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:05:10

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými normami (STN 73 0540-2: Z1). Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Komplexná obnova budov – základný postup od idei obnovy budovy až po prípadnú výmenu zdroja tepla.

Obsah:

- Akčný plán EU a legislatíva SR

- Energetická hospodárnosť budov

- Minimálna požadovaná potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody

- Komplexná obnova bytového domu, výhody

- Aký zvoliť postup?

- Výber tepelno-izolačného materiálu

- Zdroj tepla

- Financovanie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: